* Click on image for more information *

© 2020 by Céline Ramseyer

Ye Ruyi vs. Tian Jianquan

World Championships in Paris 2010 - Male Para Saber - Final: Ye Ruyi (CHN) vs. Tian Jianquan (CHN)